Restruktúrálás / Végelszámolás / Csőd- és felszámolási jog

Vállalati átalakulás, összeolvadás, szétválás

Vállalati ügyfeleink üzleti tevékenységük fejlődésével, változásával gyakran fordulnak hozzánk az időről időre szükséges és optimális cégszerkezet átalakítási lehetőségek kiválasztása érdekében, ideértve a határon átnyúló átalakulással (egyesüléssel) kapcsolatos cég és adójogi kérdéseket is.

 

Általában a (belföldi és határon átnyúló) vállalati egyesülésekhez, szétváláshoz illetve végelszámolási eljárások jogi feladatainak ellátásához, lebonyolításának koordinálásához veszik igénybe ügyfeleink jogi szolgáltatásainkat. Feladatunk gyakran magában foglalja a végelszámoláshoz kapcsolódó munkajogi és kereskedelmi jogi (szerződés megszüntetési) kérdéseket, illetve hatósági eljárásokban való képviseletet is.

 

Fizetésképtelenség kezelése, Csőd

Egyes esetekben az adósok, más esetekben a hitelező bankok illetve kereskedelmi hitelezők jogi tanácsadóinkként veszünk részt az adósok fizetésképtelenségének elkerülését célzó hitel szerkezet átalakításban, adott esetben pedig csődeljárásban, illetve felszámolási eljárásban.

 

Adós / Hitelező oldali felszámolási képviselet

Komplex fizetésképtelenségi eljárásokban rendszerint hazai vagy külföldi hitelező bankokat képviselünk az adósokkal való egyeztetések során a nehezen érvényesíthető követelések részbeni megtérülésük biztosítását célzó ügyletek megtárgyalásában és dokumentálásában, ideértve azon eseteket is, amikor a magyar adósok ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, illetve speciális esetben önkormányzat ellen került sor adósságrendezésre.