Restruktúrálás / Végelszámolás / Csőd- és felszámolási jog

Vállalati átalakulás, egyesülés, szétválás​

Vállalati ügyfeleink üzleti tevékenységük fejlődésével, változásával gyakran fordulnak hozzánk az időről időre szükséges és optimális cégszerkezet átalakítási lehetőségek kiválasztása érdekében, ideértve a határon átnyúló egyesüléssel kapcsolatos cég és adójogi kérdéseket is.

 

Általában a (belföldi és határon átnyúló) vállalati egyesülésekhez, szétválásokhoz, illetve végelszámolási eljárások jogi feladatainak ellátásához, lebonyolításának koordinálásához veszik igénybe ügyfeleink jogi szolgáltatásainkat. A végelszámoláshoz kapcsolódó munkajogi és kereskedelmi jogi (szerződés megszüntetési) kérdésekben is gyakran támogatjuk ügyfeleinket, illetve ellátjuk a hatósági eljárásokban való képviseletet is.

 

Fizetésképtelenség kezelése, Csőd

Egyes esetekben az adósok, más esetekben a bankok, illetve más hitelezők hitelezők jogi tanácsadóiként veszünk részt az adósok fizetésképtelenségének elkerülését célzó hitelszerkezet átalakításban, valamint a csőd- illetve felszámolási eljárásban.

 

Adós / Hitelező oldali felszámolási képviselet

Komplex fizetésképtelenségi eljárásokban rendszerint nagyobb hazai vagy külföldi hitelezőket, elsősorban bankokat képviselünk az adósokkal való egyeztetések során a nehezen érvényesíthető követelések megtérülésének biztosítását célzó ügyletek megtárgyalásában és dokumentálásában, ideértve azon eseteket is, amikor a magyar adósok ellen csőd vagy felszámolási eljárás indul, illetve speciális esetben önkormányzat ellen került sor adósságrendezésre.