Munkajog

Ügyfeleinket folyamatosan tanácsoljuk a hazai vállalkozásuk munkajogi kereteinek optimalizálásában a humánerőforrás gazdálkodás valamennyi munkajogi kérdésében. Magyarország továbbra is vonzó befektetési célpont külföldiek részére, mivel jól képzett és versenyképes a munkaerőpiaci kínálat.  Irodánk széleskörű tapasztalattal rendelkezik a munkajog valamennyi területén mind a hazai vállalkozásoknak, mind külföldi befektető ügyfeleinknek történő tanácsadáshoz. Elkötelezettségünk elismeréseként munkajogi csapatunkat az ügyvédi szolgáltatásokat rangsoroló kiadványok folyamatosan vezető helyen említik.

 

Széleskörű munkaerőpiaci és jogi tapasztalat

 

Felismerve a munkaerő gazdálkodás jelentős, ugyanakkor érzékeny szerepét, elkötelezettek vagyunk abban, hogy proaktív, hatékony és naprakész segítséget nyújtsunk valamennyi munkajogi kérdés kezelése során, beleértve az alábbi területeket:

 

 • munkaviszony létesítése az egyenlő bánásmód követelményére figyelemmel;
 • külföldi munkavállalók részére a munkavállaláshoz szükséges engedélyek beszerzése;
 • vezetői és általános munkaszerződések készítése;
 • kollektív szerződések, szervezeti és működési szabályok valamint egyéb munkáltatói szabályzatok (pl. etikai szabályzat) készítése és felülvizsgálata;
 • tanácsadás munkavállalói résztulajdonosi programokkal és a munkavállalóknak járó egyéb juttatásokra vonatkozó szabályzatokkal kapcsolatban;
 • jogi vélemény adása egyéb munkajogi kérdésekben (pl. betegszabadság, bér, munkaidő, titoktartás, versenykorlátozó megállapodás körében felmerülő kérdésekkel kapcsolatban);
 • munkáltatói felmondások elkészítése és a megbízók munkaügyi perekben történő képviselete;
 • tanácsadás és képviselet csoportos létszámcsökkentés során;
 • vállalatfelvásárlási ügyletekkel és szervezeti átalakításokkal kapcsolatban felmerülő munkajogi kérdésekben történő tanácsadás, ideértve a munkáltatói jogutódlás kérdését is;
 • tanácsadás a munkaviszonyhoz kapcsolódó adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, figyelemmel a GDPR-nak történő megfelelésre is (pl. adatkezelések szabályozása a munkaviszony minden szakaszában, elektronikus megfigyelőrendszerek működtetése, munkavállalók email levelezésének és internethasználatának ellenőrzése, visszaélés-bejelentési rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás); és
 • rendszeres tanácsadás Európai Részvénytársaságok (Societas Europaea) alapítása és határon átnyúló egyesülések munkajogi kérdéseivel kapcsolatban.