Logisztikai, közlekedési és repülési szektor

Magyarország, központi, közép-európai elhelyezkedésénél fogva, ideális stratégiai pozícióban van ahhoz, hogy a vasúti és közúti logisztikai szállítási, továbbá raktározási és postai szolgáltatási infrastruktúra központként működjön.

 

Logisztika, raktározás, postai szolgáltatások

Rendszeresen nyújtunk jogi szolgáltatást közúti árufuvarozó és raktározási szolgáltatásokat valamint postai szolgáltatásokat nyújtó ügyfeleink számára vállalatfelvásárlással és cégstruktúra átalakítással valamint infrastrukturális fejlesztéssel összefüggő ingatlanvásárlások során. Továbbá segítséget nyújtunk a kapcsolódó finanszírozási projektek szerződésrendszerének kialakításában. Átfogó tapasztalattal rendelkezünk export fejlesztéssel kapcsolatos finanszírozás területén is. 

 

Személyszállítás

Egyebek között tanácsoltunk nemzetközi személyszállítási szolgáltatókat magyarországi vállalat- és eszközfelvásárlással, továbbá budapesti menetrend szerinti személyszállítás tevékenységük megkezdésével és fejlesztésével kapcsolatban. Közösségi közlekedésben szolgáltató, közlekedési eszköz vagy infrastrukturális rendszerszolgáltató ügyfeleink gyakran igényeltek közbeszerzési eljárásokkal összefüggő jogi tanácsadást is.

 

Közösségi közlekedés, közút, vasút fejlesztés

Projektfejlesztések során gyakran nyújtunk jogi tanácsot kölcsönbevevők részére az általuk kivitelezett, közúti, vasúti és személyszállítási fejlesztésekre vonatkozó finanszírozással kapcsolatban. A közelmúltban sikeresen közreműködtünk a budapesti tömegközlekedésben használt automatizált jegyrendszer fejlesztésével, gyártásával, üzembehelyezésével, működtetésével és karbantartásával kapcsolatos finanszírozásban.

 

Légügy

Rendszeresen képviseljük ügyfeleinket közlekedési hatóságok előtti közigazgatási eljárások során. Közreműködtünk polgári repülőgép elfogásával kapcsolatos légügyi hatósági eljárásban is.

 

Számos alkalommal képviseltük logisztikai ügyfeleinket kereskedelmi jogvitákban fuvarozási (így különösen fuvarozás során bekövetkező árukár megtérítésére vonatkozó eljárással) és raktározási tevékenységgel kapcsolatban.