Bankjog és Finanszírozás

Tranzakciós ügyletek

Bankjogi és finanszírozási csoportunk ügynökként, szervezőként, illetve hitelezőként eljáró bankok és más pénzügyi intézmények képviseletét látja el finanszírozási ügyletek során (ideértve a projektfinanszírozást, az ingatlan finanszírozást, az akvizíciós finanszírozást és a vállalatfinanszírozást is), biztosított és nem biztosított, valamint egyedüli hitelnyújtóval szerződött és szindikált hitelekkel kapcsolatban egyaránt. A pénzügyi intézmények részére nyújtott jogi tanácsadás mellett vállalati hitelfelvevők képviseletét is ellátjuk mind új, mind pedig már létező finanszírozási (refinanszírozási és restrukturálási) tranzakciókban. Hitelfelvevői oldalon szerzett jelentős tapasztalataink lefedik mind az egyszerű, mind pedig a bonyolultabb hitelnyújtási struktúrákat.

 

Munkánk kiterjed az átfogó jogi átvilágításra, az ügylet strukturálására, a hitelezési dokumentáció elkészítésére, letárgyalására és a különböző biztosítékok létrehozásában történő támogatásra.

 

Bankjogi és finanszírozási csoportunk ügyfelei nemzetköziek, és mi is azok vagyunk. Külföldi ügyvédi irodai hálózatokkal együttműködve rendszeresen adunk tanácsot határon átnyúló ügyekben. Annak érdekében, hogy innovatív struktúrákat alakítsunk ki és elősegítsük ügyfeleink céljainak elérését, bankjogi és finanszírozási csoportunk irodánk M&A, ingatlanjogi és más munkacsoportjaival is rendszeresen együttműködik.

 

Szabályozási és engedélyezési ügyek

Bankjogi és finanszírozási csoportunk rendszeresen ad jogi tanácsot hazai és nemzetközi bankoknak és más pénzügyi- vagy befektetési szolgáltatások nyújtóinak, valamint gazdasági társaságoknak a magyar pénzügyi- és befektetési szabályokról (ideértve a Magyarországon nem engedélyköteles, határon átnyúló pénzügyi- és befektetési szolgáltatások nyújtásának feltételeit is).

 

Irodánk jogi segítséget nyújt bankok és más pénzügyi- és befektetési szolgáltatást nyújtó intézmények megalapítása és működési engedélyének megszerzése, továbbá a menedzsment és tulajdonosi struktúra változásának bejelentése és engedélyeztetése során. Szabályozási és engedélyezési ügyekben szerzett gyakorlatunk magában foglalja a komplex szabályozási kérdésekre adott innovatív válaszokat.

 

Átfogó jogi tanácsot nyújtunk továbbá egyéb pénzügyi szolgáltatások területén, így például faktoring vagy pénzügyi lízing tevékenységgel kapcsolatosan.

 

Restrukturálási és work-out ügyek

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk komplex restrukturálási és work-out ügyek kezelésében. Rendszeresen képviselünk vezető magyarországi bankokat projektjeik restruktúrálása során, illetve ezek work-out fázisában, ideértve az önkormányzati ügyfél szegmens adósságrendezési eljárásait is.

 

Bankjogi és finanszírozási perek

Büszkék vagyunk a bankjogi és pénzügyi jellegű jogviták rendezése terén szerzett szakértelmünkre. Szoros együttműködésben vitarendezési csoportunkkal, rendszeresen képviseljük ügyfeleinket bankjogi és pénzügyi jellegű viták rendezésében. Gyakorlatunk lefed mindenfajta jogvitát a bankjog, finanszírozás, különböző alapok és szabályozási ügyek terén.

Hírek, újdonságok