Adatvédelem

Az Iroda széleskörű adatvédelmi tanácsadást folytat.

 

Kockázat kezelés

Segítjük ügyfeleinket adatvédelmi szabályzatok és munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerek kiépítésével kapcsolatban és tanácsot adunk munkaviszony keretében történő adatkezelési kérdésekben, valamint személyes adatok Európai Gazdasági Térségen kívülre történő továbbításával kapcsolatban (pl. általános szerződés feltételek vagy kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) alkalmazása).

 

Rendszeresen tanácsolunk ügyfeleket direkt marketing kérdésekben (ePrivacy).

 

Felkészülés a GDPR-re

Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) jelentette új szabályozási környezetre való felkészüléssel kapcsolatban is tanácsoljuk ügyfeleinket. E téren segítséget nyújtunk többek között az adatkezelési nyilvántartás és az adatvédelmi tisztviselőre (DPO) vonatkozó elemzés elkészítéséhez, továbbá olyan elemzés elkészítéséhez, hogy szükséges-e adatvédelmi hatásvizsgálat (DPIA) készítése. Ügyfeleink rendelkezésére állunk incidens szabályzat és az adatvédelmi incidens nyilvántartás elkészítésében, továbbá a GDPR-re való felkészülés és alkalmazás körében jogi tréningekkel.

 

Adatvédelmi hatósági bejelentés és felügyeleti eljárások

Az Iroda képviseli ügyfeleit adatkezelések Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére történő bejelentésével kapcsolatban, illetve adatvédelmi hatósági eljárásokban.