Adatvédelem

Az Iroda széleskörű adatvédelmi tanácsadást folytat.

 

Kockázat kezelés

Segítjük ügyfeleinket adatvédelmi szabályzatok és munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerek kiépítésével kapcsolatban és tanácsot adunk munkaviszony keretében történő adatkezelési kérdésekben, valamint személyes adatok Európai Gazdasági Térségen kívülre történő továbbításával kapcsolatban (pl. általános szerződés feltételek vagy kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) alkalmazása).

 

Rendszeresen tanácsolunk ügyfeleket direkt marketing kérdésekben (ePrivacy).

 

GDPR

Rendszeresen tanácsoljuk ügyfeleinket az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és az egyes ágazati adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleléssel kapcsolatban. E téren segítséget nyújtunk többek között az adatkezelési nyilvántartás és az adatvédelmi tisztviselőre (DPO) vonatkozó elemzés, illetve a vele kötendő szerződés elkészítéséhez, továbbá olyan elemzés elkészítéséhez, hogy szükséges-e adatvédelmi hatásvizsgálat (DPIA) készítése. Ügyfeleink rendelkezésére állunk DPIA elkészítésében, incidens szabályzat és az adatvédelmi incidens nyilvántartás elkészítésében, továbbá az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés körében jogi tréningekkel.

 

Az Iroda képviseli ügyfeleit adatvédelmi incidensek Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére történő bejelentésével kapcsolatban is.