VERSENYJOGI MEGFELELÉS

Versenyjogi megfelelési programok, melyek valóban működnek

Valamennyi Magyarországon működő vállalkozás köteles megfelelni a magyar és az európai uniós versenyjogi normáknak, amelyek tiltják a versenykorlátozó megállapodásokat és összehangolt magatartásokat (közöttük a kartellt), az erőfölénnyel való visszaélést, az engedélyköteles összefonódások engedély nélküli végrehajtását és a versenytársakkal szembeni tisztességtelen versenyt.

A versenyjogi normák megszegése komoly pénzügyi és reputációs következményekkel járhat a cégek, és adott esetben a vezető tisztségviselők számára is.

A Szecskay Ügyvédi Iroda a hátrányos következmények elkerüléséhez biztosít hatékony eszközöket a vállalkozások számára. Az iroda versenyjogi csoportja testreszabott versenyjogi megfelelési szolgáltatásokat nyújt magyar és nemzetközi cégeknek. Versenyjogi megfelelési programjaink közérthető és hatékony iránymutatást biztosítanak ügyfeleink munkavállalói és vezető tisztségviselői számára a jogellenes magatartás megelőzése érdekében. A megfelelően kialakított, valamint következetesen és folyamatosan végrehajtott megfelelési program csökkenti a jogsértő gazdasági tevékenység kockázatát és növeli a bírság és más negatív jogkövetkezmények elkerülésének lehetőségét, beleértve a hatósági eljárás elkerülését is, amely önmagában is – mind időben, mind pedig költségben – jelentős erőforrásokat tud elvonni a vállalkozástól.

 

TUDJON MEG TÖBBET