Publikációk

Korlátozások a Magyarországra, valamint az onnan történő kiutazás során - 2020. október 21.

2020. 10. 21.

Beutazási korlátozások

A COVID-19 járvány második hullámának elérkeztével a magyar kormány szigorítja a Magyarország területére történő beutazás feltételeit

 

2020. szeptember 1-én hatályba lépett a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, amely rendelet hatálya a Magyarország területére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal történő nem hivatalos célú belépésre terjed ki mind a magyar állampolgárok, mind pedig a magyar állampolgársággal nem rendelkező személyek tekintetében. A kormányrendelet legalább 2020. november 1-ig hatályban marad, azonban a hatály meghosszabbítható.

 

A rendelet hatálya kitejed továbbá azokra, akik a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek: ilyen személyeknek számítanak, akik Magyarországon állandó tartózkodásra jogosultak, és családtagjaik, akik valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkeznek, bizonyos sportolók és sportszakemberek, és a magyarországi kulturális intézmény bizonyos foglalkoztatottjai. A rendelet szabályozza a kapcsolt vállalkozások közötti utazás feltételeit, az ingázók határátlépését, az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezéseket és a Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályokat.

 

A rendelet hatálya ugyanakkor nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre, a hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint arra a személyre, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépést megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

 

1.     A magyar állampolgárokra és a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá eső személyekre vonatkozó szabályok

 

Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja egészségügyi vizsgálaton eshet át. Amennyiben az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a személy a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy - ha az nem jelent járványügyi kockázatot - hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

 

Amennyiben a fenti egészségügyi vizsgálat során nem merül fel a fertőzés gyanúja, a magyar állampolgár személy

 

  • hatósági házi karanténba kerül 10 napra (szeptember 21-től csökkent le 14 napról), amennyiben a személy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;
  • amennyiben nem külföldön él, de magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba kerül;
  • amennyiben külföldön él és magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 10 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kerül.

 

A hatósági házi karantén a hatóság által az érintett személy kérelmére a 10 nap letelte előtt is feloldható, ha 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 PCR teszt – vesz részt, és az eredmények nem mutatják ki a koronavírust az érintett személy szervezetében.

 

2.     A nem magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok

 

A kormányrendelet a lentebb felsorolt kivételek mellett általánosságban megtiltja a nem magyar állampolgárok személyforgalomban történő beutazását Magyarország területére.

 

A tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság kérelemre felmentést adhat a belépési tilalom alól. A kérelem elektronikus úton nyújtható be (https://ugyintezes.police.hu/hu/meltanyossagi-kerelem). A kérelmet nagy valószínűséggel pozitívan bírálja el a rendőri szerv, amennyiben a beutazni kívánó személy bírósági, hatósági eljárásban vesz részt, egészségügyi ellátás igénybevételek érdekében kíván beutazni, hallgatói vagy tanulói jogviszonya alapján tanulmányi vagy vizsgakötelezettséget kíván teljesíteni, fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódóan utazik be, családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) kíván részt venni, hozzátartozó gondozása, ápolása céljából vagy nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvényen történő részvétel szándékával vagy egyéb méltányolható okból utazik be.

 

A felmentés megadása esetén a belépő személy egészségügyi vizsgálaton eshet át. Akinél a vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, nem léphet be az ország területére. Akinél a vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, beléphet Magyarországra, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. Két negatív PCR teszt felmutatásával a karantén korábban is megszüntethető (hasonló módon a magyar állampolgárokéhoz).

 

3.     A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok

 

Az olyan belföldi vagy más államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója korlátozás – pl. karantén nélkül, PCR tesztek – nélkül beléphet az ország területére, ha a más államok legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. A korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha a személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti (pl. cégkivonat, meghívó levél, munkáltatói igazolás).

 

4.     Az ingázókra vonatkozó szabályok

 

Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia és Ukrajna állampolgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. Az említett személyek 24 óra elteltével el kell, hogy hagyják Magyarország területét, majd ezt követően újabb 24 órára visszatérhetnek a megadott 30 kilométeres körzetbe.

 

5.     Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések

 

A magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha a kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét visszatéréskor igazolja. Ha a nem magyar állampolgár Magyarországra történő beutazására üzleti vagy gazdasági célú tevékenység céljából kerül sor – amelynek tényét belépéskor igazolja (pl. cégkivonat, meghívó levél, munkáltatói igazolás) –, Magyarország területére korlátozás – pl. karantén nélkül, PCR tesztek – nélkül beléphet.

 

6.     A Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok

 

Külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban, kizárólag tranzitáthaladás, továbbutazás érdekében Magyarországra beléphetnek, ha a belépéskor alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

 

További részletekért, illetve a különböző sport- és kulturális eseményekkel kapcsolatos beutazási feltételek megismerése érdekében nyissa meg a kormányrendelet szövegét, amelyet az alábbi linken érhet el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000408.KOR, valamint a beutazással kapcsolatos gyakorlati tanácsadás érdekében keresse fel irodánkat, ahol állunk rendelkezésére.