GDPR SEGÉDLET

az EU adatvédelmi rendeletének alkalmazására való felkészüléshez

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az irányelv: 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (“Rendelet”) váltja fel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet (“Irányelv”). A Rendelet alkalmazására 2018. május 25-től kezdődően fog sor kerülni, így eddig az időpontig fel kell készülni a a Rendeletnek megfelelő
adatkezelésre / adatfeldolgozásra.

 

TUDJON MEG TÖBBET!