Publikációk

Az állam az új munkahelyteremtési bérköltség támogatással segíti a vállalkozásokat a világjárvány okozta gazdasági válság enyhítése érdekében

2020. 06. 12.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. május 18-tól elérhető az EU-s támogatásból finanszírozott munkahelyteremtési bérköltség támogatás.

 

A koronavírus járvány alatt korábban elérhetővé vált csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatástól (Kurzarbeit) ez a támogatás eltér.  Miközben az előbbi a meglévő munkahelyek megtartását célozza, ez utóbbi a regisztrált álláskeresők újbóli munkába állását, a munkahelyteremtést tűzte ki céljául.

 

A munkahelyteremtő bértámogatást azok a munkáltatók igényelhetik az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivataloknál, amelyek olyan regisztrált álláskeresőt terveznek foglalkoztatni, aki még nem áll  munkaviszonyban a munkáltatóval a kérelem beadása idején.

 

A 6 hónap időtartamra szóló támogatás fedezi a munkavállaló bruttó munkabérének és a szociális hozzájárulási adónak a 100%-át, azzal, hogy a támogatás összege havonta együttesen nem haladhatja meg a 200.000 forintos összeget. A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a 6 hónapos támogatási időszakot követő 3 hónapban is teljes munkabér fizetése ellenében továbbfoglalkoztatja a munkavállalót.

 

További fontos kritérium, hogy az új munkavállaló foglalkoztatása a munkáltatónál a munkavállalói létszám nettó növekedését kell, hogy eredményezze a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva.

 

A támogatás sikeres igénylése érdekében számos további feltételnek kell megfelelni, amelyek közül a legfontosabbak:

  • a munkáltatónak köztartozásmentesnek kell minősülnie a NAV által kiadott igazolás alapján;
  • a munkáltatónak meg kell felelnie a Bizottság 1407/2013/EU rendeletében („de minimis”) foglaltaknak;
  • a munkáltató nem állhat jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás, végelszámolási eljárás alatt;
  • szigorú adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését kell vállalni.

 

Amennyiben további kérdése van az állami támogatással és annak igénylésével kapcsolatban, kérjük ne habozzon felkeresni Kovács Zoltán Balázs kollégánkat. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére, legyen szó akár a vállalkozásának a munkahelyteremtő bértámogatás igényléséhez szükséges feltételei fennállásának megállapításáról, akár a támogatások igényléséről.