Publikációk

A magyar online sportfogadási piac liberalizációja

2022. 06. 30.

Önre mosolygott a szerencse? Magyarország az online sportfogadási piac liberalizálása mellett döntött

 

Azok a magyarok, akik a helyi futballcsapatuk következő mérkőzésére szeretnének fogadni, mindezt egyelőre csak egy állami monopóliumon keresztül tehetik meg (legálisan). Ez a helyzet azonban megváltozni látszik, mivel Magyarország hamarosan liberalizálni fogja online sportfogadási piacát, így lehetőséget kínálva az uniós szerencsejáték-szolgáltatók számára.

 

Az Európai Unió Bíróságának korábbi ítéletei miatt a magyar kormány úgy döntött, hogy liberalizálja a magyar online sportfogadási piacot egy olyan jogszabálycsomag bevezetésével, amely módosítaná a távszerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos egyes, már hatályban lévő törvényeket[1] és más, az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, működtetésével és ellenőrzésével foglalkozó kapcsolódó jogszabályokat.

 

A jogszabály a tervek szerint 2023. január 1-jén lép hatályba.

 

Az EUB „Unibet” és „Sporting Odds” ítéletei - a magyar jogalkotó válaszol

 

A törvénytervezet célja a távszerencsejátékok liberalizálása Magyarországon az Európai Unió Bíróságának szerencsejátékokra vonatkozó ítélkezési gyakorlatának fényében, különösen az Európai Unió Bíróságának az Unibet-ügyben és a Sporting Odds-ügyben hozott ítéleteinek való megfelelés érdekében, amelyek kifejezetten az online szerencsejátékok magyarországi szabályozásának hiányosságaival foglalkoztak.

 

Sporting Odds-ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a magyar online szerencsejátékokra vonatkozó jogszabály sérti a szolgáltatásnyújtás szabadságát, mivel a szabályozás értelmében az online szerencsejátékokra vonatkozó engedélyek azon offline szolgáltatóknak vannak fenntartva, amelyek a Magyarországon található kaszinók koncessziójával rendelkeznek. Eközben az Unibet ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a hagyományos kaszinók koncesszióba adására vonatkozó magyar szabályozás nincs összhangban a szolgáltatásnyújtás szabadságával.

 

Tegyék meg tétjeiket - minden EGT-országbeli szolgáltatót szívesen látunk, bizonyos feltételek mellett

 

A törvényjavaslat elfogadásának jelentős hatása lehet, hogy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett magánszolgáltatók hamarosan a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ("Hatóság") által kiadott engedély alapján szervezhetnek távszerencsejátékot, megszüntetve ezzel a Szerencsejáték Zrt. – az állami szerencsejáték szolgáltató – jelenlegi monopóliumát.


A szabályozás által újonnan megnyitott piacra belépni kívánó, leendő piaci szereplőknek többek között a következő feltételeknek kell majd megfelelniük:

 

  • legalább 5 éves tapasztalattal kell rendelkezniük online sportfogadás vagy internetes kaszinójátékok működtetésében bármely EGT-államban;

 

  • legalább 1 milliárd forint (kb. 2,6 millió euró) minimális alaptőkével kell rendelkezniük;

 

  • legalább 250 millió forint (kb. 650 000 euró) összegű biztosítékot kell nyújtaniuk; és

 

  • az engedély teljes időtartamára - amely a Hatóság mérlegelésen alapuló döntése értelmében legfeljebb 7 évig terjedő időtartam lehet - 600 millió forint (kb. 1,6 millió euró) "távszerencsejáték-szervezési díjat" (engedélyezési díjat) kell fizetniük a Hatóságnak.

 

Amint az a fentiekből is látszik, a törvényjavaslat a Hatóság elnökére ruházza azt a jelentős hatáskört, hogy rendeleti úton meghatározza az engedély maximális időtartamát és a távszerencsejáték-szervező által nyújtandó minimális biztosíték összegét.

 

Játsszon felelősséggel


A liberalizált online szerencsejátékpiac több magáncég szereplőt jelent, ami viszont a túlzott szerencsejáték ösztönzésének nagyobb kockázatával is jár. Ezért a tervezet további célja a fogyasztóvédelmi szempontok hangsúlyozása és a fogadók érdekeit védő garanciális szabályozási elemek meghatározása is.

 

Ez okból bevezeti például a játékosvédelmi cselekvési terv intézményét, amely dokumentumot a leendő üzemeltetőknek kell majd benyújtaniuk. Emellett – igen szokatlan módon – a leendő üzemeltető tényleges tulajdonosának évente személyesen kell megjelennie a magyar szabályozó hatóság előtt, hogy beszámoljon az előző évben a felelős szerencsejáték területén elért eredményeiről.

 

Az ördög a részletekben rejlik

 

A törvénytervezet kizárja azokat a piaci szereplőket, akik a törvénytervezet szerinti engedélykérelmet megelőző tíz évben engedély nélküli szerencsejátékot folytattak valamely EGT-államban. Ezen túlmenően az engedély nélküli szerencsejáték-szolgáltatást végző gazdasági szereplő elveszíti a magyarországi szolgáltatásnyújtásra vonatkozó engedélyét.

 

Továbbá a távszerencsejáték-szervező csak a szerencsejátékos engedélyezett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról történő átutalással, az ilyen számlához kapcsolódó bankkártyával történő online bankkártyás fizetéssel, vagy - amennyiben az ÁSZF a jóváhagyott játéktervben lehetővé teszi - az értékesítési pontján vagy fogadóirodájában fogadhat el befizetéseket. Ugyanakkor a szerencsejátékok szervezése céljából létrehozott társaság csak akkor rendelkezhet fizetési számlával, ha igazolja, hogy a Hatóság által kiadott szerencsejáték szervezésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

 

Végül a tervezett jogszabály nem változtatja meg az online kaszinójátékok szabályozását - a status quo továbbra is az, hogy csak a klasszikus, fizikai kaszinó üzemeltetéséhez szükséges engedéllyel rendelkezők kínálhatnak online kaszinójátékokat is.