Hírek & Események

Szecskay Ügyvédi Iroda 25 éves Születésnapi Fogadás

12 szeptember 2017
kedd 17:30 - 21:30

KIOSK BUDAPEST

Mintegy 450 jogász kolléga és ügyfél körében ünnepelte a Szecskay Ügyvédi Iroda fennállásának 25. évfordulóját 2017 szeptember 12.-én. A rendezvényt az iroda alapítója, Dr. Szecskay András nyitotta meg. András összefoglalta az iroda történetét, a kezdetektől, a rendszerváltáson és a nemzetközi irodák piacralépésén át olyan mérföldköveket említett, mint az iroda függetlenné válása; ennek a döntésnek az eredménye az iroda mostani vezető, független piaci pozíciója, melyet erősít a független nemzetközi ügyvédi szervezetekben betöltött szerepe, valamint az iroda 16 partnerének hazai és nemzetközi szervezetekben betöltött pozíciója. Különösen jelentős Dr. Görgényi Orsolya személyében az AIJA, a Fiatal Ügyvédek Nemzetközi Szövetségének első magyar elnöki tisztségének betöltése, Dr. Bacher Gusztáv az LIDC, a Nemzetközi Versenyjogi Liga elnöki posztja, nem utolsó sorban pedig Dr. Szecskay András és Dr. Budai Judit közel 10 éve végrehajtóbizottsági tagsága az UIA-ban, az Ügyvédek Nemzetközi Egyesületében.

A Szecskay Ügyvédi Iroda teljes történelmét és tevékenységét jellemzi a hagyomány és a tradíció, a jelenlegi 16 partnerből mindegyik az iroda "sajátja", azaz pályafutása kezdetétől az ügyvédi iroda tagja, kiváló munkájuk és szaktudásuk alapján lettek partnerek, sok közülük már az iroda alapítása óta munkatársak.

Az est díszvendége volt Dr. Bánáti János, beszédében méltatta az iroda alapítójának magas színvonalú ügyvédi, irodavezetői feladatain túl az ügyvédi közéletben is kiemelkedően fontos tevékenységét; Dr. Szecskay András a Budapesti Ügyvédi Kamarában másfél évtizede betöltött elnökhelyettesi tisztsége mellett már a harmadik ciklusban tölti be a MÜK egyik elnökhelyettesi tisztét is, akinek feladatköre a hazai ügyvédség nemzetközi képviselete, ezen kapcsolatok szervezése és ápolása.

E minőségében vezeti a CCBE magyar delegációját és az UIA alelnökeként meghatározó szerepe volt az elmúlt évi, kiemelkedően pozitív visszhangot kiváltó kongresszus megrendezésében, melyen a hazai és nemzetközi jogi élet minden jelentős képviselője jelen volt.

A zene és művészetek pártolásáról ismert Szecskay Ügyvédi Iroda ünnepségét a Budapesti Fesztiválzenekar tagjaiból álló Eckhardt Quartet előadása zárta.

Az ünnepi este másik sajátossága volt, hogy az ügyfelek mellett a magyarországi jogi élet számos kiemelkedő szereplője is részt vett az eseményen. Az alapító filozófiája szerint mindenkivel együtt kívánt ünnepelni, aki az elmúlt 25 évben fontos szerepet töltött be az iroda életében, státusztól függetlenül. A meghívottak, valamint az iroda minden dolgozója és családjuk részvétele szimbolizálta azt a tradíciót, bizalmat és összetartást melyet a Szecskay Ügyvédi Iroda minden tagja képvisel munkája és magánélete során.